qızıl-qırmızı

qızıl-qırmızı
bax qızıl 4-cü mənada.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • qızıl — 1. is. Rəngi sarı, bahalı bəzək şeyləri və s. qayrılan və dəyər vahidi kimi işlədilən qiymətli metal. Xalis qızıl. Qızıl mədəni. Qızıl bahasına – çox baha qiymətə. Qızıl suyuna çəkmək – qızıl olmayan metalın üstünə qızıl rəngi vermək. Qızıla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırmızı — sif. 1. Qan rəngli; al. Qırmızı boya. Qırmızı şərab. – Gəlin ağlayır; gözlərinin yaşları od kimi tökülüb, qırmızı yanaqlarını dağlayır. Ç.. . . Zəhra xala stol qoyub, üstünə qırmızı örtük salmışdı. M. C.. Günəşli günlərdə yerlərə səpilmiş yaşıl,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yelin — is. Məməli heyvanlarda süd yığılan (süd vəziləri və məmələri yerləşən) orqan. Bu inəyin yelinində süd çoxdur. – Salxımsalxım olacaqdır ağ üzümü tənəklərin; Yelinləri dolacaqdır yenə sağmal inəklərin. S. V.. Yelini südlə dolu qoyunlar ağıllardakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qızılxallı — sif. Üzərində qızıl (qırmızı) xalları olan, qızıl xallarla örtülü. Qızılxallı balıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səhba’ — ə. 1) qızıl, qırmızı; 2) şərab, çaxır; 3) m. xurmayı (saç haqqında). Səhbayi həyat həyat badəsi, dirilik şərabı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aypara — is. 1. Ayın nazik qövs şəklində olan dövrü; hilal; yeni ay, bir iki günlük ay. // Bu cür Ay şəkli. Yenə də Rüxsarə, üstündə qırmızı aypara olan həkim çantasını çiyninə salacaq, sökülən dağı, yıxılan meşələri dolanacaqdır. S. R.. 2. köhn. Qızıl,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şölə — is. <ər.> Alov, parıltı, işıltı, şəfəq. <Xortdan:> Səhranın günbatan tərəfindən, gördüm, bir şölə asimanə bülənd olub. Ə. H.. Qaraca qızın sevgili şəlaləsi Günəşin qırmızı şöləsindən parlayırdı. S. S. A.. Aslanın gözlərində ani bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkir — sif. Qırmızı lələkli (quşlar haqqında); qızıl pullu, qırmızı ağcalı (balıqlar haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmər — 1. is. <fars.> 1. Bax qayış 1 ci mənada. Kəməri qırılmaq. Təzə kəmər almaq. Belinə kəmər bağlamaq. // Paltar, palto və s. də belə sarınan uzun ensiz parça; belbağı. Paltonun kəməri. Paltarın kəmərini açmaq. Kəmər yeri – kəmər bağlanan yer;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • List of Baku metro stations — This is a list of Metro stations in Baku, Azerbaijan.The Red Line ( Qırmızı xətt )*İçəri Şəhər: Opening date: 6 November 1967: Structure: pier, deep: Formerly: Bakı Soveti (renamed 25 April 2007)*Sahil: Opening date: 6 November 1967: Structure:… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”